Hypotesdriven utveckling

Kategorier Hypoteser, Produktutveckling

De flesta företag som sysslar med någon form av utveckling av system, produkter eller applikationer har för vana att arbeta med antaganden. Man kanske inte tänker så mycket på det själv, men väldigt många beslut brukar vara baserade på att man antar (eller tycker sig veta helt säkert) att saker är på ett visst sätt. Man antar att kunder vill ha en viss sak, och att denna skall fungera på ett visst sätt så därför utvecklar man just detta.

Antaganden är viktiga, men man borde inte basera hela sin utveckling på saker man själv vet är säkert utan att få det bekräftat. Det är där hypotesdriven utveckling kommer in, på detta sätt kan vi använda den vetenskapliga metoden av att testa antaganden för att bygga produkter. Om det fungerar för vetenskapsmän, borde det väl fungera för produktutveckling?

1. Definiera din hypotes

Vilket är ditt antagande? Det första steget är att själv komma till insikt om vad exakt det är du tror. Det krävs ibland en del arbete för att verkligen definiera vad det är du antar i en eller ett par korta meningar. Tänk på att en bra hypotes måste gå att testa, och den måste gå att bevisa eller motbevisa med experiment. Vi kan ta ett exempel på en hypotes:

”Att reducera antalet steg i vår sign-up process från 3 till 1 kommer öka konverteringen på sidan från 25% till 50% efter 1000 besökare på sidan”

Om vi bryter ner denna hypotes kan vi se att den innehåller ett antal byggstenar, som alla är viktiga och som alla hypoteser borde innehålla:

  • Förändring (Reducera antalet steg i vår sign-up process)
  • Ändamål (Öka konvertering)
  • Målgrupp (Personer som besöker vår landningssida)
  • Mål (Ökning med 25%)
  • Tid (Efter 1000 besök)

Anledningen till att man borde strukturera en hypotes på detta eller liknande sätt är för att alla dessa saker kan man mäta och bekräfta. Till exempel kan du enkelt bekräfta att du gjort förändringen i hypotesen ovan om din sign-up process nu innehåller 1 steg istället för 3 och du kan enkelt med till exempel Google Analytics avgöra om du haft 1000 besök sedan testet inleddes.

2. Utför kontrollerade tester

Grunden i alla bra tester inom produktutveckling är att ha väldigt tydliga ramar för testet. Hypotesen ovan kan man testa genom att göra ett A/B test på de första 1000 besökarna på landningssidan. På detta sätt kan du bekräfta eller avvisa din hypotes. I det föreslagna testet ovan kanske det visar sig att färre personer anmäler sig om man ändrar antalet steg i sign-up processen, och då måste man ta reda på varför.

Det är därför det är viktigt att kontrollera variabler och fokusera på en sak. Om du i ditt test både ändrar antalet steg i din sign-up process och ändrar designen på sidan är det så mycket svårare att ta reda på om det var designen eller det faktum att du ändrade antalet steg i sign-up processen som orsakade förändringen. Se till att ditt test har så få variabler som möjligt för att göra det enkelt att mäta och tolka resultatet.

För att sätta upp A/B tester kan man till exempel använda Google Optimize eller Optimizely.

Det viktigaste är att du har en klar bild framför dig om hur du vet om hypotesen bevisats eller motbevisats. Sätt upp klara mätpunkter och mätvärden för att enkelt kunna se hur det går med ditt test.

Beroende lite på hur ditt test ser ut kan du behöva ta en funderare på exakt vilken målgrupp detta påverkar, och om du borde testa det mot alla dina personas, eller om förändringen främst är vänd mot en specifik grupp av användare.

Please follow and like us:
error

1 kommentar till ”Hypotesdriven utveckling

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *