Varför man bör tillämpa resultatdrivna roadmaps

Kategorier Produktutveckling

Många av dagens produktföretag har genom sin strategi och sättet de hanterar sin backlog på idag blivit vad som kallas ”feature factories” vilket innebär att de som är ansvariga för produkten tillsammans med utvecklarna producerar funktionalitet. Internt är det jättebra, det berättar för chefer och andra vad som kommer byggas.

Man får en lång lista där man visar på vad som kommer byggas över en ganska lång framtid, och det brukar vara tillräckligt för att alla i organisationen skall vara nöjda. Men en lista över vad som kommer byggas räcker inte som en roadmap. Det enda man har då är ett vakuum där utvecklarna, produktchefer och andra personer som internt är involverade i utvecklingen kan agera.

Oftast baseras en produkts utveckling som fungerar på detta sätt på en säljorienterad organisation där man vill kunna presentera de kommande features för gamla och nya kunder som en motivering till att köpa eller att stanna.

Inget av detta är fel i sig, men att endast fokusera på vad man skall bygga härnäst har oftast en sidoeffekt av att användarna blir glömda i det hela.

Hur ser man till att det man levererar faktiskt har ett värde för användarna?

Om man går upp ett steg från sin backlog och fokuserar på själva strategin och din produkts roadmap så kan man beskriva vad för typ av värde man vill leverera till kunderna över tid. De planerade uppgraderingarna och nya funktionerna i produkten sätts i ett sammanhang där alla kan se varför vi bygger det vi bygger. Vilket värde levererar det till kunden?

I en traditionell roadmap kanske man har en punkt som heter Q1 och under den står det en himla massa funktioner som skall byggas under detta kvartal, och sagt som gjort så i slutet av Q1 är all denna funktionalitet bygd. Men vad var syftet? Till vilken nytta har utvecklarna byggt all denna funktionalitet?

Vem som helst kan ta över där du slutade om du plötsligt skulle vara tvungen att ta ledigt eller åka på semester. En roadmap och en strategi för en produkt skall vara en långsiktig plan över vilka värden och resultat man vill leverera till kunder, användare, stakeholders och omvärlden. Hur dessa resultat och värden uppnås bör vara en diskussion mellan användarna, ledningen, product managers och utvecklarna.

Få teamet engagerat i slutanvändaren

Att få även utvecklingsteamet att genuint bry sig om slutanvändarens upplevelse och vilket värde varje punkt levererar till dessa har många fördelar, om man presenterar vilket värde en utvecklingspunkt på en backlog ger slutanvändaren hela vägen, så vet även de som bygger applikationerna varför de bygger det de bygger, och vad det förväntade resultatet är.

Sist men inte minst öppnar en resultat-driven roadmap upp för innovation i organisationen genom att inte gå ner på detaljnivå utan fokuserar på målet och resultatet.

Please follow and like us:
error

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *