Vad är product management?

Kategorier Produktutveckling
Source: Martin Eriksson, MindTheProduct

En product manager, produktchef eller produktutvecklare är en person som har en ganska dynamisk roll i varje företag. Det huvudsakliga ansvaret är att hela tiden utveckla nya produkter och vidareutveckla befintliga produkter i rätt riktning så att kunderna, utvecklarna och cheferna är nöjda.

En product manager är inte en programmerare.

En stor del av jobbet som produkt utvecklare har att göra med analys och kommunikation. Man måste hela tiden analysera vart företaget och produkterna befinner sig; på marknaden, ekonomiskt, gentemot konkurrenterna och inför framtiden. För att prioritera och utveckla nya och gamla produkter krävs en gedigen kommunikationsförmåga med så väl de som utvecklar produkten rent programmatiskt som kunder och resten av företaget man arbetar för.

Jag brukar säga att jag är en mellanhand mellan kunder/marknaden och utveckling/företaget. Jag tar emot kunders förslag, feedback, klagomål och försöker lära mig vad de använder mest, vad de inte använder, vilka pains and gains de har och arbetar sedan fram en plan för att anpassa produkten utefter vad våra kunder behöver tillsammans med ledning och utveckling.

För att lyckas med detta utformas tester och experiment, användarbeteende analyseras samtidigt som ett öga hålls på marknaden för att hålla koll på konkurrenterna.

Hur utvecklar vi den absolut bästa produkten och levererar den till marknaden? Nedan listar jag ett par steg och verktyg som används för att göra just detta; försöka bygga en bättre produkt än alla andra, och det handlar inte alltid om att ha flest eller bäst funktioner på marknaden, det handlar helt om hur nuvarande användare och potentiella kunder upplever produkten.

Idé hantering
Att hantera idéer, förslag, feedback och feature requests är en del av vardagen, men det är väldigt viktigt för att vidareutveckla produkten, inte bara att hantera dessa på ett vettigt sätt (det finns massvis av olika system för detta) i en så kallad backlog, utan även att prioritera rätt; så de features som levererar mest värde till kunden och marknaden utvecklas först, eller att viktiga saker som säkerhet prioriteras.

Specifikationer
Idéer och förslag brukar vara ganska lösryckta tankar som har skrivits ner på en PostIt eller i en backlog för att sedan utvecklas mer. Att specificera exakt vad en idé eller en request innebär och hur den skall implementeras för att få störst effekt är en viktig del av processen, detta låter både ledning och utveckling ta del av exakt vad som kommer utvecklas och hur det kommer påverka produkten och användarna. Även Marknadsföring har nytta av specifikationerna för att kunna planera kring release och marknadsföra nya features i en produkt.

Roadmaps
En väldigt viktig sak i produktutveckling som väldigt många glömmer är att ha en tydlig roadmap för produkten, alltså när kommer vad att utvecklas, och när kommer det läggas till och när kommer användaren kunna ta del av det? I en perfekt värld hade alla kunnat se exakt när varje feature släpps de kommande åren. De allra flesta företag som tillämpar product management på rätt sätt har en roadmap som de kontinuerligt uppdaterar för att hålla i fas, många har denna endast internt men en del företag har på senare tid börjat dela sin roadmap publikt så alla kan ta del av den för att se vad som kommer läggas till i produkten.

Leverans
När saker bockas av från vår roadmap måste en Prosuct manager arbeta tillsammans med utvecklare, marknadsföring, support och ledning för att alla skall ha samsyn kring vad det är som levereras och vilket värde det har för befintliga, framtida och potentiella kunder. Hur man kan använda det senaste tillägget för att marknadsföra och sälja produkten.

Experiment
Något som jag tycker borde ske hela tiden är experiment för att validera hypoteser (jag kommer prata mer om hypoteser och experiment i ett annat inlägg). Det handlar alltså om att man designar experiment för att försöka validera olika förslag, som till exempel testa olika variationer av en specifik feature för att komma fram till vilket som fungerar bäst för användaren.

Feedback
Det viktigaste verktyget alla personer som arbetar inom product management har är användare. Många företag glömmer bort på vägen vilka det är de utvecklar produkten för, allt för många företag utvecklar produkten för sig själva och glömmer bort kunder och användare. Det är användarna som använder produkten och borde därför vara de som bestämmer hur produkten skall utvecklas. Det är deras liv vi försöker förbättra och förenkla genom våra geniala produkter.

Sammanfattningsvis kan man säga att en product manager, produktchef, produktutvecklare eller någon som helst som arbetar mer på det teoretiska planet med produktplanering och utveckling aldrig bör komma långt ifrån användarna, det är tack vare dem som företaget går så bra och pengar kommer in. Det är användarna som borde vara i centrum, men tyvärr är det inte alltid så.

Product management handlar alltså om att vara en knytpunkt mellan utvecklare, ledning och kunderna där alla olika delar viktiga, och kommunikation är nyckeln till framgång.

Please follow and like us:
error

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *